Contacte

2017contacto.jpg

Xarxa d'Oficines

Sevilla

Madrid

Santiago de Xile

Pastor y Landero, 19
41001 Sevilla
tel +34 954 56 25 40

Gran Vía, 6 - 4ª pl.
28013 Madrid 
tel +34 915 24 74 75

San Antonio, 19 - 4ª pl.
Santiago (Xile)
tel +56 226 64 62 63

O pots contactar via e-mail

 

Guadaltel, S. a., d'acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades, posa en coneixement dels usuaris que les dades que ens aportin en aquest formulari tenen caràcter voluntari i el seu tractament serà confidencial, sent inclosos en un fitxer automatitzat titularitat de Guadaltel, S. a., amb domicili en la C/ Pastor y Landero, 19 – 41001 Sevilla (Espanya). La finalitat de les dades personals facilitades és l'anàlisi dels mateixos per avaluar la seva adequació de cara a incloure'ls en els processos de selecció de qualsevol de les empreses de Guadaltel. Els usuaris es comprometran a la veracitat de les dades aportades.

En facilitar les dades de caràcter personal, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves el tractament dels mateixos per part de Guadaltel. Els usuaris podran exercitar, a qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, actualització, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivats. L'exercici d'aquests drets haurà d'efectuar-se mitjançant comunicació escrita dirigida a Guadaltel, S.A., en l'adreça a dalt indicada, o al correu electrònic buzon@guadaltel.com.