Equipo Humà

2019_equipohumano.png

Guadaltel és un projecte col·lectiu conformat per un equip jove multidisciplinari d'alta qualificació tècnica i àmplia experiència.

El valor diferencial de Guadaltel sempre ha residit en el grup humà que ho sustenta i la seva capacitat d'adaptació davant una realitat tan canviant com les noves tecnologies.

Aquest equip va creure des d'un primer moment en la possibilitat de contribuir al projecte de modernització tecnològica de la societat, idea original sobre la qual se sustenta la nostra companyia.