G-ONCE

Descripción: 

G-ONCE és la solució única i integrada dissenyada per Guadaltel perquè els organismes públics puguin donar resposta als requisits que imposen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

G-ONCE sorgeix com a projecte intern de Guadaltel com a conseqüència de les seves més de 15 anys d'experiència com a company de viatge de les Administracions Públiques en el seu procés de modernització. El seu profund coneixement del mercat de solucions li porta a la detecció de la necessitat de crear una única eina que de forma integrada permeti a un organisme públic gestionar telemàticament la seva relació amb els ciutadans i el seguiment intern de la mateixa. Amb aquest propòsit sorgeix el projecte G-ONCE que dóna lloc al producte que avui posem a la disposició de les administracions.

G-ONCE s'ofereix com a solució bàsica, paquetizada, d'instal·lació ràpida i senzilla, de manera que en un breu període de temps la plataforma pugui ser operativa i es doni compliment als requisits.

Guadaltel ha compost aquest paquet bàsic de G-ONCE de forma modular i basant-se en components habilitantes d'Administració Electrònica sobradamente provats en multitud d'organisme públics. Alguns d'ells han estat desenvolupats per iniciativa de Guadaltel i uns altres, com Trew@, per iniciativa de la Junta d'Andalusia.

Otros aspectos de interés: 

G-ONCE inclou, entre unes altres, les següents funcionalitats:

 • Seu electrònica.
 • Oficina virtual per al ciutadà: implementació de portals que permetran als interessats iniciar tràmits, aportar còpies digitalitzades de documents o consultar l'estat de la tramitació dels seus expedients. L'oficina virtual és multiidioma.
 • Portal de l'Empleat Públic: eines de backoffice per a la gestió interna de tràmits. També és multiidioma.
 • Identificació i autenticació amb certificats digitals i DNIe emprant plataformes de signatura electrònica avançada
 • Catàleg de procediments: s'inclou una sèrie de procediments comuns plenament operatius que poden ser parametritzats i ampliats.
 • Assistent guiat de tràmits que permet guiar pas a pas als ciutadans i usuaris en les sol·licituds.
 • Registre presencial i telemàtic d'entrada i sortida per a sol·licituds, escrits i comunicacions, que respon a la normativa SICRES v3
 • Signatura electrònica de documents, formularis, sol·licituds etc.
 • Portafirmas electrònic
 • Generador de formularis virtuals que facilita i agilita la publicació de nous formularis en l'Oficina Virtual
 • Generació de documents associats als expedients tramitats de forma 100% parametritzada.
 • Eina gràfica de modelatge de procediments
 • Gestió d'interessats i representació
 • Quadro de comandaments basat en monitor de procediments
 • Digitalització certificada homologada per la AEAT

Més informació en www.gonce.es.