Plataforma de Contractació Electrònica

Plataforma de Contratacion Electronica

Fecha: 

2007-2018

Descripción: 

Plataforma basada 100% en programari de fonts obertes, integra tot el cicle de vida dela planificació i execució pressupostària, així com la licitació i facturació electrònica donant compliment al requerit per la legislació vigent en matèria de Contractació Pública.

La plataforma explica, entre unes altres, amb les següents àrees funcionals: Perfil de contractant; Eina d'elaboració i encriptació d'ofertes per part de les
empreses; Gestor d'Expedients; Plataforma de Licitació Electrònica; Facturació Electrònica; Registre de Contractes, i Registre de Licitadors.

Tecnologías: 

JPA+Hibernate, Maven, Subversion
Registre telemàtic, Port@firmas, Trew@, Model@,         
Repositori documental Alfresco.