Directiva Marco d'Aigua - UE

imagen DMA

Fecha: 

2014-2016

Descripción: 

En 2014 la Direcció general de Medi ambient de la Comissió Europea va adjudicar al consorci format per Guadaltel i Bilbomática un contracte per al desenvolupament d'eines i serveis per al Sistema d'Informació de l'Aigua per a Europa (WISE), i l'anomenat "Marco d'Implementació i Informació Estructurada (SIIF)". Així doncs, els Estats Membre compten amb un sistema desenvolupat amb tecnologia andalusa que recull el reporti oficial de cadascun d'ells, permet avaluar la seva qualitat (sintàctica en el reporti) i, en cas de complir els requisits exigits, remitent el reporti a la Comissió Europea per a la seva revisió i anàlisi, del que derivaran les mesures oportunes en funció de si la informació sigui o no apta.

Des de Guadaltel s'ha treballat en el disseny del model de dades que suporta el reporti de la DMA al mateix temps que s'ha col·laborat en l'engegada dels mecanismes de control de qualitat de la inforamción reportada. Així mateix, un equip d'experts de Guadaltel ha participat en diferents workshops, tant en Copenhage com a Brussel·les, per impartir i explicar com han d'implementar els estats membres els reportis a la Directiva Marco d'Aigua en els propers anys.

En l'àmbit espacial s'han dissenyat eines de treball per facilitar la labor de reporti dels Estats Membre i controls de qualitat automàtics basats en tecnologia GIS.
Amb el seu paper en aquest projecte, Guadaltel ha contribuït a alinear els mecanismes de reporting, i assegurar l'intercanvi d'informació sota totes les polítiques de l'Aigua de la UE. Sens dubte, és una important fita per Guadaltel, que avança en la seva expansió cap al mercat europeu, posant en valor novament nostra consolidada experiència en SIG.

Tecnologías: 

SQL Server, FME, ArcGIS, QGIS, WMS, Report.Net, UML, Enterprise Architect, redmine