Valisa electrònica

Fecha: 

2005-2011

Descripción: 

La Plataforma e-CO de comunicacions electròniques avançades, o valisa electrònica, compta amb ple suport legal i permet a les organitzacions l'intercanvi de documents de forma electrònica entre els diferents departaments de la mateixa, mitjançant fluxos o protocols definits i configurables.

Es pot incloure sobre l'eina la signatura electrònica dels enviaments, connexió als registres d'entrada/sortida, adjuntar formularis i altres dades i/o documents, circuits de validació i vistiplau.

e-CO és utilitzat per més de 3.000 usuaris, amb al voltant de 50 milions d'informes electrònics enviats

Tecnologías: 

Tecnologies J2EE, signatura electrònica i DNI electrònic. Arquitectura SOA per a la integració amb altres aplicacions i intercanvi de comunicacions amb uns altres e-COs. Recolzat en el tramitador Trew@.