GIS - EuroStat (UE)

imagen EuroStat Anuario

Fecha: 

2014-2018

Descripción: 

La  Comissió Europea va adjudicar un contracte marco a l'àrea de GIS en el qual Guadaltel participa provisionandoa l'oficina estadística de la Unió Europea, EUROSTAT, serveis en l'àmbit de sistemes d'informació espacial i geogràfica (GIS).

Aquest contracte marco és la primera col·laboració de Guadaltel amb aquesta important entitat de la UE, la qual cosa ha suposat una important fita en el procés d'expansió cap al mercat europeu, posant en valor novament nostra consolidada experiència en Sistemes d'Informació Geogràfica.

D'aquesta forma, Guadaltel contribuirà al costat de la Comissió Europea en el desenvolupament de productes que permetin l'aplicació de polítiques territorials sobre la base d'indicadors i informació espacial relacionada.

Destaca en aquest sentit, l'aportació dels mapes, figures i taules inclosos en l'Anuari Estadístic Regional d'Eurostat, un document que dóna una imatge detallada d'un ampli nombre de variables estadístiques relatives a les regions dels Estats membres de la Unió Europea (UE), EFTA i països candidats. Es tracta d'una eina útil per a la comprensió de la diversitat regional que caracteritza a la UE.