G-EDE

collage g-ede

Fecha: 

2012-2018

Descripción: 

G-EDE és la solució desenvolupada per Guadaltel que permet dur a terme la gestió documental integral de l'organització.

El sistema realitza una gestió completa del cicle de vida de l'Expedient i Document Electrònic, des de les fases actives de l'expedient quan el seu tràmit administratiu es troba vigent (arxius d'oficina) fins que es produeix el seu tancament, foliado i conservació a llarg termini en l'arxiu definitiu.

Es tracta d'una capa horitzontal que permet desacoblar la gestió documental dels sistemes de negoci. Aquesta filosofia permet tenir un únic repositori centralitzat que permet l'accés a qualsevol expedient independentment del sistema productor.

Igualment, G-EDE també compta amb interfícies d'usuari que permeten conformar i gestionar els seus expedients electrònics i documents electrònics directament des de l'eina, sense necessitat de disposar d'un backoffice per a la seva tramitació.

Tecnologías: 

CMIS, JSF, Java, Oracle, Seam, Apache, Jboss, Hibernate, SQL Server i PostgreSQL