MAPEA

collage MAPEA

Fecha: 

2010-2016

Descripción: 

Mapea és un mashup de mapes, això és, un component embebible en qualsevol entorn web. Aquest mashup està desenvolupat usant fonts de codi obert, com la llibreria OpenLayers, i segueix els estàndards OGC. Mapea permet afegir, de manera senzilla, un mapa a qualsevol pàgina d'HTML a través d'una API senzilla i ben documentada.

Mapea permet configurar el mapa a mostrar, les utilitats de navegació, la llegenda, l'àrea de la vista, etc. En la configuració, Mapea permet agregar arxius WMC, capes WMS, serveis complets WMS i arxius KML. Els usuaris també poden seleccionar què controls volen afegir al mapa, per exemple, la barra de navegació, l'activació/desactivació de capes en la llegenda, la barra de zoom, la possibilitat de mostrar les coordenades del mapa, etc. Finalment, aquest component permet mostrar el mapa centrat en una coordenada, un nivell de zoom i una extensió determinades.

A més, Mapea posseeix la capacitat d'edició de geometries a través del protocol estàndard WFS, la qual cosa ho dota d'espacial rellevància per a la seva integració en entorns web 2.0.

Tecnologías: 

GeoServer, MapServer, WMS, WFS, OpenLayers, Ajax, JSP