Portal de la Transparència

portal-transparencia

Fecha: 

2012-2013

Descripción: 

En l'actualitat, les Administracions Públiques treballen en mesures que promoguin la construcció i institucionalització d'una cultura de la transparència, garantint el dret d'accés a la informació pública de les persones, fomentant així la confiança en la funció pública sobre la base de la participació i el control ciutadà.

En línia amb aquestes accions encaminades a la consolidació del Open Government, Guadaltel, fidel al seu compromís amb les AA.PP. en els seus processos de modernització tecnològica, ha desenvolupat una solució tendent a impulsar una major transparència com, al seu torn, incentivar des d'un portal web únic iniciatives relacionades amb la participació ciutadana.

Promogut pel Consell per a la Transparència, el Portal de Transparència de l'Estat de Xile es constitueix com l'eix al voltant del com es vertebra la gestió de la Transparència en tots els seus aspectes, tant de cara als ciutadans com als empleats públics responsables de la seva gestió i supervisió.

Consta de diversos mòduls:

  • Portal Públic: En ell es recull i posa a la disposició dels ciutadans tota informació rellevant relativa a Transparència.
  • Escriptori del ciutadà: Permet a cada usuari registrat al Portal tenir una visió global de tots els seus tràmits relacionats amb Transparència.
  • Escriptori de l'empleat públic: En ell, cada empleat públic que gestioni algun aspecte relatiu a Transparència podrà realitzar les accions que siguin de la seva responsabilitat.
  • Escriptoris de gestió: Possibiliten als usuaris responsables de la supervisió i gestió de cada organisme tenir una visió completa dels processos relatius a Transparència i establir un mecanisme de comunicació amb Correus.
  • Serveis d'Interoperabilitat.
  • Opendata.