Firma electrónica

imagen collage portafirmas

Descripción: 

Eina corporativa de gestió i control de la signatura electrònica avançada. Gestió centralitzada de la petició de signatura amb independència del sistema que ho utilitza. Interfície d'usuari amigable i senzill. Possibilitat de multifirma en cascada o paral·lela.

Tecnologías: 

Tecnologia J2EE, Arquitectura SOA per a la integració amb altres aplicacions. Integració amb un o diversos servidors de signatura electrònica. Integrat en el tramitador d'expedients Trew@.