Serveis

L'oferta tecnològica de Guadaltel és àmplia i comprèn diferents línies de negoci dins de la Consultoria, el Desenvolupament de Sistemes d'Informació clau en mà així com el Desenvolupament i la Implantació de Productes Propis.

Així mateix, des de la seva constitució, Guadaltel ha posat tots els seus esforços en la recerca i engegada de projectes de R+D+i.

Al llarg dels seus més de 25 anys, Guadaltel ha treballat en al voltant d'1.900 projectes desenvolupats en Programari de Fonts Obertes.

SUBÀREES:

icono e-Government de Guadaltel

i-Government

Guadaltel és capdavantera en el desenvolupament de solucions que articulen el concepte de Govern Electrònic. Hem desenvolupat solucions que integren el cicle complet dels serveis d'administració electrònica: des de seus electròniques i oficines virtuals per als ciutadans fins a les solucions d'ús intern perquè els Organismes Públics puguin prestar de forma electrònica els seus serveis a la ciutadania utilitzant modernes solucions work-flow per donar suport als processos.

icono de contratacion electronica de Guadaltel

Contractació electrònica

Des de fa més de 15 anys, venim desenvolupant solucions de gestió de la despesa, en general, i de Contractació, en particular. Som capdavanters en Sistemes de Contractació i Licitació Electrònica, basats 100% en programari de fonts obertes. Les nostres solucions integren tot el cicle de vida de la planificació i execució pressupostària, així com la licitació i facturació electrònica donant compliment al requerit per la legislacion vigent.

icono SIG Guadaltel

GIS

Guadaltel és pionera en el desenvolupament de Sistemes d'Informació Geogràfica. Des dels seus inicis, ha treballat en el disseny, desenvolupament i implantació de SIG corporatius així com desenvolupament d'aplicacions específiques i integració amb grans sistemes. A més, compte en el seu currículum amb àmplia experiència en la producció d'eines de difusió d'informació territorial, captures massives d'informació espacial i manipulació i tractament d'imatges satèl·lit per a projectes específics.

icono Green IT Guadaltel

Green IT

Sota aquest concepte s'engloben totes les nostres solucions encaminades a incrementar l'eficiència energètica amb l'aplicació de les TIC, reduint amb això el seu impacte mediambiental i aconseguint alhora un necessari estalvi de costos.

icono Movilidad Guadaltel

Mobilitat

Guadaltel ha desenvolupat solucions de mobilitat orientades a facilitar i agilitar els processos en els quals preval l'accés a la informació al moment i lloc en què s'origina, així com a les dades geogràfiques corporatives, des de qualsevol dispositiu mòbil.

icono Smart City Guadaltel

Smart City

Nostres solucions estan al servei del concepte Smart City i responen a la seva filosofia de construir, a través de les TIC, ciutats competitives que gestionin de forma sostenible i eficient els seus serveis per millorar la qualitat de vida del ciutadà oferint-li una administració àgil i innovadora.

icono open data guadaltel

Open Data

En línia amb la filosofia basada en la transparència i el govern obert, Guadaltel ofereix els serveis de Open Data per a la descàrrega de dades en un format reutilitzable i obert, amb la finalitat de que tercers puguin explotar-los dades mitjançant serveis propis o derivats.
 
icono SaaS Guadaltel

Programari as a Service

Guadaltel ofereix als seus clients com a part de la seva portfolio de serveis la possibilitat d'incorporar les seves solucions per mitjà de cloud computing com a servei (SaaS). Aquesta proposta per al consum dels productes de Guadaltel porta associat un model tecnològic que facilita l'administració i el manteniment de les plataformes, així com un gran estalvi en recursos i augment de la productivitat.